amac ne arşivleri - POLİETİLEN BORU KAYNAK MAKİNASI

Etiket arşivi amac ne

ileadminn

Elektrofüzyon nedir ?

electropower kbs 500m

Elektrofüzyon nedir ?

EK parçalara belirlenen değerlerde , elektrik akımı uygulayarak ek parçayı ısıtır ve erime noktasında her iki boruyu ek parça (manşon) sayesinde birbirine sabitler.

HDPE , PE80,PE100 POLİETİLEN , POLİPOLİTİLEN malzemeden mamul alt yapı, içme suyu boruları, atık su boruları, doğalgaz boruları, termal su boruları, petrol boru hatları, arıtma tesisi boruları, isale hatları, sulama hatları, yangın hidrant boru hatları, biogaz boru hatları, hava taşıma hatları, atık su arıtma, soğutma suyu hatları, katı atık boru, içerisinde bakır yada alaşımlı tel sarılmış ef manşon, ef dirsek, ef eşit te, ef redüksiyon,ef kör tapa ,ef inegal te, ef semer, ef tamir semeri, ef vanalı servis şeklinde adlandırılan ek parçaları ısıtarak kaynatma işlemini gerçekleştiren kaynak makinesi ile ilgili olup, özelliği; hemen her yerde kolay bir şekilde bulunabilen parçalardan üretimi gerçekleştirilerek, 170 ? 285 volt aralığında çalışabilen, uzun ömürlü kullanım ve olası arızalanmalarda kısa sürede ve düşük maliyette tamir edilebilen, yüksek direnç ölçümlerinde elektriği keserek çalışana karşı oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldıran, tabanca tipi barkod okuyucu  ile çalışabilen yapıda elektrofüzyon kaynak makinesi

Elektrofüzyon Kaynağının Yapım Aşamaları

• Boruların kaynak yapılacak uçları düz ve pürüzsüz olarak kesilerek, kaynak yapılacak ek parçanın içerisine dayanma sınırına kadar yerleştirilerek boru üzerinde giriş sınırı işaretlenir.

• Kaynak uygulanacak boru yüzeyi temizlenerek, kaynak öncesi raspa ile yüzey oksidasyonu alınmalıdır.

• Kaynak yapılacak ek parçalar ambalajından kaynak aşamasında çıkarılarak, kaynak yapılacak Elektrofüzyon yüzeyleri alkol ile temizlenmelidir. Gerek borunun ve gerekse ek parçanın kaynak olacak yüzeyleri temizlendikten sonra elle temastan korunmalıdır.

Daha sonra boru işaretli kısmından, ek parçanın dayanma sınırına kadar yerleştirilir.

• Elektrofüzyon kaynak uçları yukarıya gelecek şekilde boruyla birlikte düz olarak kontrol edildikten sonra sabitlenir. Kaynak makinası soketleri, ek parçanın kaynak uçlarına yerleştirilir ve kaynağa hazır duruma getirilir.

• Kaynak işlemi için makina hazır sinyali verdikten sonra, barkod okuyucu veya elle kaynak parametreleri girilerek kaynak işlemi başlatılır, genel olarak kaynak makinaları kaynak süresini ve gerilimi ekranda göstererek kaynak işlemini otomatik olarak sonlandırarak bitiş sinyali verir.


What is electrofusion?

At the determined values, the electric current is applied to the insert to heat the insert and at the melting point, both pipes are fixed to each other by means of the cuff.

HDPE, PE80, PE100 POLYETHYLENE, POLYPOLYTILENE MATERIAL BUILDING MATERIALS, POTABLE WATER PIPES, WASTEWATER PIPES, NATURAL GAS PIPES, THERMAL PIPELINES, PETROLEUM PIPELINES, WATER PIPES, TREATMENT PIPES, IRRIGATION LINES, FIRE HYDRANT PIPELINES, BIOGAS PIPELINES , efiect bracket, ef eq te, ef reduction, efi bracket, ef inegal te, ef saddle, ef repair saddle in the air conveyance lines, wastewater treatment, cooling water lines, solid waste pipe , characterized in that the boiler is heated and boiled in the form of a flue gas, can be found in almost everywhere easily produced parts of the 170, Electrofusion welding machine that can work with 285 volt range, long life use and can work with gun type barcode reader which can be repaired in short time and low cost in case of possible malfunctions,

Construction Steps of Electrofusion Source

• The ends of the pipes to be welded are cut flat and smoothly, and the limit of the entry on the pipe is marked by placing it up to the limit of abutment within the welding part to be welded.

• The pipe surface to be welded should be cleaned and the surface oxidation should be taken by pre-welding blasting.

• Electrofusion surfaces to be welded should be cleaned with alcohol by removing the welding parts to be welded from the package. The surface of the pipe, which is the source of the joint and if necessary, must be protected manually by hand after it has been cleaned.

The pipe is then inserted from the marked side up to the end of the attachment.

• Electrofusion is fixed after it is checked flat with the pipe with the weld ends pointing upwards. Welding machine sockets are placed at the welding tips of the insert and brought to the welding ready position.

• After giving the machine ready signal for the welding operation, the welding operation is started by entering the barcode reader or manual welding parameters. Generally, welding machines give the end signal by automatically terminating the welding operation by displaying the welding time and voltage on the screen.